Privacyverklaring

Inleiding
Gezellig Geknipt neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@gezelliggeknipt.nl.

Wie is Gezellig Geknipt?
Gezellig Geknipt, kantoorhoudende te Delft aan de Professor Krausstraat 84, op postcode 2628 JP, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50098349

Mandy Schenkeveld, eigenaresse van Gezellig Geknipt is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door personeel van Gezellig Geknipt de eindverwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Gezellig Geknipt jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Gezellig Geknipt persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Gezellig Geknipt voor dat doel specifiek gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Gezellig Geknipt worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Intakegesprek
Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheidsgegevens, geboortedatum Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afspraak maken (online en-/of telefonisch)/ Bevestigingsemail en Herinneringsemail
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Marketing 
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Website 
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gezondheid:
Alleen medische gegevens die nodig zijn om de dienst veilig uit te kunnen voeren.
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Gezellig Geknipt heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Klanten van Gezellig Geknipt beschikken niet over een eigen account en hebben dus ook geen inloggegevens. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Gezellig Geknipt over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Gezellig Geknipt. Je kunt verzoeken dat Gezellig Geknipt je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Gezellig Geknipt te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Gezellig Geknipt of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Gezellig Geknipt te verkrijgen. Gezellig Geknipt zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Gezellig Geknipt daardoor bepaalde diensten niet meer aan je kan leveren.

Reactie door Gezellig Geknipt
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@gezelliggeknipt.nl. Gezellig Geknipt zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Gezellig Geknipt een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Gezellig Geknipt het verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Gezellig Geknipt.
Verwerkers.
Het kan zijn dat Gezellig Geknipt verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Gezellig Geknipt ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Gezellig Geknipt worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Gezellig Geknipt worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gezellig Geknipt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gezellig Geknipt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  op via info@gezelliggeknipt.nl. 

Delen van persoonsgegevens aan derden
Gezellig Geknipt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gezellig Geknipt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief
Gezellig Geknipt houdt je graag op de hoogte van haar producten en diensten in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Indien je hierin interesse hebt, geef je hiervoor toestemming bij het invoeren van je gegevens in het systeem van Gezellig Geknipt. Onderaan elke nieuwsbrief wordt een afmeldlink weergegeven waarmee je jezelf direct kunt afmelden.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Gezellig Geknipt je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@gezelliggeknipt.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Gezellig Geknipt jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@gezelliggeknipt.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vind je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via de onderstaande contactgegevens:

Gezellig Geknipt
Professor Krausstraat 84
2628 JP Delft
T: 0152560589
E: mandy@gezelliggeknipt.nl 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!